Hľadaj
Menu
icon_home.gif Hlavná stránka
calendar.gif E-SHOP
bazar.gif Bazár

lokalita.gif Lokalita
· Informácie
· Stav lokality
· Mapa dna
· Mapa atrakcií
· Fotky atrakcií
· Atrakcie poloostrov
· Ryby a vodné živočíchy
· Ekológia
lokalita1.gif Ryby - Hlboké jazero
· Kapor rybničný
· Hlaváč bieloplutvý
· Karas obyčajný
· Jalec hlavatý
· Slnečnica pestrá
· Ostriež zelenkavý
· Sumec veľký
· Šťuka severná
· Rak bahenný
· Hrúz škvrnitý
· Býčko Hlavatý

addtext1.gif Ankety
folders.gif Články
· Všeobecné pravidlá
· Tiráž
· Všetky kategórie
· Tech potápanie
· Správy z akcií
· Správy z ciest
smile.gif  Humor
addtext.gif Pridať článok
logocmas(menu).gif CMAS Kurzy potápania
· Úvod
· Štruktúra kurzov
· Potápač s CMAS P ABC
· Potápač CMAS P*
· Potápač CMAS P**
· Potápač CMAS P***
· Výcvikové smernice
· Prevádzkovateľ kurzu
· Účastník výcviku
· Inštruktor kurzu
· Inštruktorské stupne
· Inštruktor I*
· Inštruktor I**
· Inštruktor I***
· Cenník kurzov

logoIANTD(menu).gif IANTD kurzy potápania
· Výcvik
· Štruktúra kurzov
· Základný kurz - OWD
· Pokročilý kurz AOWD
· Potápanie s ABC

Základné pravidlá pre autorov článkov


Prosba autorom príspevkov (základné pravidlá)

Chcete napísať príspevok na stránky Atol  Senec? Tešíme sa na ne! Aby sa váš príspevok dostal na web čo najrýchlejšie, tak prosíme o dodržiavanie určitých pravidiel.

Správy z ciest

Píšte o tom, čo ste videli a prežili zaujímavého. V prípade návštevy nejakej exotickej krajiny je vhodne uviesť aj základne informácie o krajine alebo ostrove. Ak je to možne, vytvorte príbeh. Čitateľov zaujímajú informácie o navštívenom mieste, miestnych ľuďoch a podmienkach potápania (lokality, miestne pravidla napr. regulovane zákonom a samozrejme, že orientačné ceny za ponor) aby si vytvoril predstavu a možno aj uvažoval navštíviť popísanú lokalitu. Správa z cesty je zaujímavá ak je aktuálna, t.z., že ak ste navštívili nejakú krajinu, je potrebné aby ste najneskôr do dvoch týždňov od uskutočnenej cesty zaslali príspevok na naše stránky.

Fotografie by mali ilustrovať hlavne tému článku. Zábery, ktoré sú určené skôr pre rodinných príslušníkov  radšej neposielajte.

Obecné

  • Autor musí zaslať kontaktné údaje povinné :meno, priezvisko, e-mail, telefón; doplnkové: potápačský kvalifikačný stupeň.
  • Berte ohľad na autorské práva a ak prekladáte zahraničný článok alebo použijete iné zdroje, kontaktujte pôvodného autora a vyžiadajte si súhlas.
  • Za obsah článku zodpovedá autor. Viac informácii nájdete v tyráži.
  • Bez predchádzajúcej dohody neposielajte balíky dát väčšie ako 10 MB.

Pravopis

Príspevky neprechádzajú  jazykovou úpravou.  Pravopisné chyby mnoho ľudí vníma negatívne, takže dávajte pozor aj keď novinársky škriatok nikdy nespí.

Technické požiadavky na fotografie

  • Obrázky posielajte radšej vo vyššej kvalite, najlepšie priamo v takej kvalite, ako ich vytvoril váš fotoaparát s minimálnou kompresiou. Spracovanie takýchto fotografií pri zmenšovaní je bezproblémové, fotografie z nízkou kvalitou sú veľmi ťažko zväčšiteľné. Nevkladajte fotografie do wordu, acrobatu alebo iného editoru. Výrazne sa tým zníži kvalita fotografie.
  • Obsahovo zaujímavú fotografiu, ktorá nie je technicky ideálna radšej pošlite neupravenú. Pokúsime sa ju softvérovo upraviť a možno sa ju podarí zachrániť.

Technické požiadavky na texty

  • Texty môžete posielať v akomkoľvek textovom editore, ktorý podporuje nižšie uvedený formát súboru, pričom sa nemusíte zaťažovať editovaním. Štandardne podporujeme nasledovné formáty s nasledovnou koncovkou *.doc; *.txt; *.rtf; *.htm;  *.pdf; *.ps.
  • Ak píšete zo zahraničia a neviete zaslať text s diakritikou (dlžné, mäkčene), tak si s tým poradíme.
  • Neposielajte text faxom alebo poštou na papieri. Ak by nás však mimoriadne nadchol, tak ho spracujeme elektronicky.
  • Vzorce a rovnice umiestňujte najlepšie pomocou editora rovníc alebo ich konvertujte do obrázku.

Technické požiadavky na profily ponorov

Profil ponoru pošlite ako obrázok alebo môžete poslať dáta stiahnuté priamo s potápačského počítača.

A hlavne - píšte a fotografujte!

Content ©

© copyright 2018

RSS najdete tu