Hľadaj
Menu
icon_home.gif Hlavná stránka
calendar.gif E-SHOP
bazar.gif Bazár

lokalita.gif Lokalita
· Informácie
· Stav lokality
· Mapa dna
· Mapa atrakcií
· Fotky atrakcií
· Atrakcie poloostrov
· Ryby a vodné živočíchy
· Ekológia
lokalita1.gif Ryby - Hlboké jazero
· Kapor rybničný
· Hlaváč bieloplutvý
· Karas obyčajný
· Jalec hlavatý
· Slnečnica pestrá
· Ostriež zelenkavý
· Sumec veľký
· Šťuka severná
· Rak bahenný
· Hrúz škvrnitý
· Býčko Hlavatý

addtext1.gif Ankety
folders.gif Články
· Všeobecné pravidlá
· Tiráž
· Všetky kategórie
· Tech potápanie
· Správy z akcií
· Správy z ciest
smile.gif  Humor
addtext.gif Pridať článok
logocmas(menu).gif CMAS Kurzy potápania
· Úvod
· Štruktúra kurzov
· Potápač s CMAS P ABC
· Potápač CMAS P*
· Potápač CMAS P**
· Potápač CMAS P***
· Výcvikové smernice
· Prevádzkovateľ kurzu
· Účastník výcviku
· Inštruktor kurzu
· Inštruktorské stupne
· Inštruktor I*
· Inštruktor I**
· Inštruktor I***
· Cenník kurzov

logoIANTD(menu).gif IANTD kurzy potápania
· Výcvik
· Štruktúra kurzov
· Základný kurz - OWD
· Pokročilý kurz AOWD
· Potápanie s ABC

Potápač so základným výstrojom P ABC

Potápač so základným výstrojom P ABC


Charakteristika:

Potápač schopný potápať sa do malej hĺbky na nádych so základným výstrojom. Pokiaľ je mladší ako 14 rokov môže sa potápať iba v chránenom vodnom prostredí pod dozorom poverenej osoby.

 Vstupné požiadavky:

  1. Minimálny vek 10 rokov.
  2. Preplávať na hladine ľubovoľným štýlom vzdialenosť 100m.
 Požiadavky na stupeň:

Vedomosti: Uchádzač získa základné znalosti

- o bezpečnom potápaní na nádych

- o používaní a údržbe základnej výstroje

Zručnosti: Uchádzač bude schopný

- správne požívať základnú výstroj pod vodou

- vyrovnávať pri ponore tlak v telesných dutinách

- poskytnúť pomoc unavenému partnerovi

Hodnotenie: Môže byť vykonávané postupne počas priebehu kurzu. Okrem požadovaných vedomostí musí uchádzač preukázať schopnosť predviesť v chránenom vodnom prostredí nasledujúce disciplíny:

  1. Preplávať na hladine ľubovoľným štýlom 200m.
  2. Pomoc unavenému plavcovi o podobnej hmotnosti na vzdialenosť 15-25m.
  3. Zanorenie so základným výstrojom a preplávať 10-15m pod vodou.
  4. Zanorenie so základným výstrojom a vylovenie drobného predmetu z hĺbky 3m.
  5. Prípadné ďalšie disciplíny požadované inštruktorom pre posúdenie schopností uchádzača.
 Vedením výcviku musí byť poverený inštruktor s minimálnym stupňom I*, ktorý je oprávnený posúdiť vedomosti a schopnosti uchádzača a udeliť mu kvalifikačný stupeň Potápač so základným výstrojom P ABC.

Content ©

© copyright 2018

RSS najdete tu