Hľadaj
Menu
icon_home.gif Hlavná stránka
calendar.gif E-SHOP
bazar.gif Bazár

lokalita.gif Lokalita
· Informácie
· Stav lokality
· Mapa dna
· Mapa atrakcií
· Fotky atrakcií
· Atrakcie poloostrov
· Ryby a vodné živočíchy
· Ekológia
lokalita1.gif Ryby - Hlboké jazero
· Kapor rybničný
· Hlaváč bieloplutvý
· Karas obyčajný
· Jalec hlavatý
· Slnečnica pestrá
· Ostriež zelenkavý
· Sumec veľký
· Šťuka severná
· Rak bahenný
· Hrúz škvrnitý
· Býčko Hlavatý

addtext1.gif Ankety
folders.gif Články
· Všeobecné pravidlá
· Tiráž
· Všetky kategórie
· Tech potápanie
· Správy z akcií
· Správy z ciest
smile.gif  Humor
addtext.gif Pridať článok
logocmas(menu).gif CMAS Kurzy potápania
· Úvod
· Štruktúra kurzov
· Potápač s CMAS P ABC
· Potápač CMAS P*
· Potápač CMAS P**
· Potápač CMAS P***
· Výcvikové smernice
· Prevádzkovateľ kurzu
· Účastník výcviku
· Inštruktor kurzu
· Inštruktorské stupne
· Inštruktor I*
· Inštruktor I**
· Inštruktor I***
· Cenník kurzov

logoIANTD(menu).gif IANTD kurzy potápania
· Výcvik
· Štruktúra kurzov
· Základný kurz - OWD
· Pokročilý kurz AOWD
· Potápanie s ABC

Tiráž


Internetový informačný server vydávaný ako záujmová aktivita potápačov.

Tým, že nám zašlete príspevok či podklady k napísaniu článku a zverejneniu, uzatvárate s prevádzkovateľom web stránok licenčnú zmluvu podľa zákona 618/2003 Zb. (Autorský zákon v platnom znení, ďalej len AZ). Podľa tejto zmluvy nám poskytujete licenciu k užívaniu diela podľa § 40 AZ . Hlavne nám poskytujete licenciu k spracovaniu a rozmnožovaniu diela umiestnením na www server na internete. Licencia je nevýhradná, nie sme povinní licenciu využiť, licencia sa poskytuje bezodplatne. V rámci spracovania môže byť okrem iného dielo skrátené, môžu byť opravené chyby, odstránené vulgarizmy a môžu byť spresnené formulácie. Dielo môže byť preložené do iného jazyka.

Zodpovednosť za obsah príspevku

Obsah odráža len osobný názor autora, ktorý je zaň plne zodpovedný. Autor môže mať názor chybný a môže vychádzať z milných informácií. Použitie na stránkach www.iantd-slovakia.com uverejneného návodu alebo rozhodovanie sa podľa uverejnených informácií je len vaším rozhodnutím a prevádzkovateľ ani autor návodu či informácie nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadnú škodu či poškodenie zdravia. Pred akýmkoľvek použitím návodu či rozhodnutím si publikované informácie vždy overte z nezávislého zdroje. Čitateľ www.iantd-slovakia.com si musí uvedomiť, že potápanie je rizikovým športom, pri ktorom je nutné dodržiavať pravidlá - tie nie sú, a ani nemôžu byť úplne popísané na týchto stránkach, ale sú dané predovšetkým pravidlami jednotlivých výcvikových organizácií a zákonmi a predpismi krajiny, v ktorých je táto činnosť vykonávaná.

Autorská práva

www.iantd-slovakia.com a jeho prevádzkovateľ výslovne zodpovedajú prevzatím diela AZ. Možné je teda tzv. voľné užitie diela a poskytnutie bezodplatnej zákonnej licencie podľa AZ (hlavne právo použiť dielo pre osobnú potrebu, právo citácie, právo použitia pri prednáške).

Ak budete chcieť použiť jednotlivé dielo uverejnené na www.iantd-slovakia.com, požiadajte nás o súhlas - pokiaľ to bude možné a bude to pre nekomerčné účely, máte veľmi vysokú pravdepodobnosť, že súhlas dostanete.

Ochrana osobných údajov

www.iantd-slovakia.com a jeo prevádzkovateľ neprevádza spracovanie osobných údajov v zmysle zák. č.428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov riešenia ochrany osobných údajov. Len poskytujeme priestor a technické prostriedky k tomu, aby každý sám mohol údaje o sebe zverejniť.

Content ©

© copyright 2018

RSS najdete tu