Hľadaj
Menu
icon_home.gif Hlavná stránka
calendar.gif E-SHOP
bazar.gif Bazár

lokalita.gif Lokalita
· Informácie
· Stav lokality
· Mapa dna
· Mapa atrakcií
· Fotky atrakcií
· Atrakcie poloostrov
· Ryby a vodné živočíchy
· Ekológia
lokalita1.gif Ryby - Hlboké jazero
· Kapor rybničný
· Hlaváč bieloplutvý
· Karas obyčajný
· Jalec hlavatý
· Slnečnica pestrá
· Ostriež zelenkavý
· Sumec veľký
· Šťuka severná
· Rak bahenný
· Hrúz škvrnitý
· Býčko Hlavatý

addtext1.gif Ankety
folders.gif Články
· Všeobecné pravidlá
· Tiráž
· Všetky kategórie
· Tech potápanie
· Správy z akcií
· Správy z ciest
smile.gif  Humor
addtext.gif Pridať článok
logocmas(menu).gif CMAS Kurzy potápania
· Úvod
· Štruktúra kurzov
· Potápač s CMAS P ABC
· Potápač CMAS P*
· Potápač CMAS P**
· Potápač CMAS P***
· Výcvikové smernice
· Prevádzkovateľ kurzu
· Účastník výcviku
· Inštruktor kurzu
· Inštruktorské stupne
· Inštruktor I*
· Inštruktor I**
· Inštruktor I***
· Cenník kurzov

logoIANTD(menu).gif IANTD kurzy potápania
· Výcvik
· Štruktúra kurzov
· Základný kurz - OWD
· Pokročilý kurz AOWD
· Potápanie s ABC

Mapa hĺbok (mapa dna) Hlboké jazero Senec


Autor: Štefan Z. Hogarthian Divers, Advanced EANx Instructor IANTD

Členom potápačského klubu Atol Senec sa podarilo zmapovať hĺbky (dno) Hlbokého jazera Senec Guláška. Mapu je možné používať len na nekomerčné účely a to výlučne  v papierovej forme. Akákoľvek prezentácia v elektronickej forme na inom web serveri alebo inom elektronickom médiu smie byť publikovaná až po písomnom súhlase podpísanom riadnymi členmi klubu Atol Senec . Za účelom tlače je možné stiahnuť aj mapu hĺbok (dna) vo formáte *.pdf. V prípade, že máte záujem získať mapu v lepšej kvalite, ako je uvedené na tomto obrázku alebo v priloženom pdf súbore,  zašlite Vašu požiadavku na klub Atol Senec a môžete získať farebný výtlačok mapy vo formáte A4 alebo A3. Náklady spojené so spracovaním a tlačou takejto mapy si hradí žiadateľ výtlačku.

Mapa dna jazera Guláška.

Content ©

© copyright 2018

RSS najdete tu