Hľadaj
Menu
icon_home.gif Hlavná stránka
calendar.gif E-SHOP
bazar.gif Bazár

lokalita.gif Lokalita
· Informácie
· Stav lokality
· Mapa dna
· Mapa atrakcií
· Fotky atrakcií
· Atrakcie poloostrov
· Ryby a vodné živočíchy
· Ekológia
lokalita1.gif Ryby - Hlboké jazero
· Kapor rybničný
· Hlaváč bieloplutvý
· Karas obyčajný
· Jalec hlavatý
· Slnečnica pestrá
· Ostriež zelenkavý
· Sumec veľký
· Šťuka severná
· Rak bahenný
· Hrúz škvrnitý
· Býčko Hlavatý

addtext1.gif Ankety
folders.gif Články
· Všeobecné pravidlá
· Tiráž
· Všetky kategórie
· Tech potápanie
· Správy z akcií
· Správy z ciest
smile.gif  Humor
addtext.gif Pridať článok
logocmas(menu).gif CMAS Kurzy potápania
· Úvod
· Štruktúra kurzov
· Potápač s CMAS P ABC
· Potápač CMAS P*
· Potápač CMAS P**
· Potápač CMAS P***
· Výcvikové smernice
· Prevádzkovateľ kurzu
· Účastník výcviku
· Inštruktor kurzu
· Inštruktorské stupne
· Inštruktor I*
· Inštruktor I**
· Inštruktor I***
· Cenník kurzov

logoIANTD(menu).gif IANTD kurzy potápania
· Výcvik
· Štruktúra kurzov
· Základný kurz - OWD
· Pokročilý kurz AOWD
· Potápanie s ABC

Práva a povinnosti prevádzkovateľa výcviku


1.2.  Práva a povinnosti prevádzkovateľa výcviku


Prevádzkovateľ výcviku má tieto práva:


1.2.1.      Kontrolovať, či v priebehu výcviku nedochádza, alebo nedošlo k porušovaniu Bezpečnostných smerníc ZPS, alebo Výcvikových smerníc ZPS.

1.2.2.      Kontrolovať, či má výcvik požadovanú úroveň a odvolať z výcviku inštruktora, ktorý túto podmienku nespĺňa.

1.2.3.      Kontrolovať hospodárnosť a zaobchádzanie s materiálnymi prostriedkami určenými pre výcvik.


      Prevádzkovateľ výcviku má tieto povinnosti:


1.2.4.      Materiálne, finančne a personálne zaistiť požadovanú úroveň a plynulosť výcviku.

1.2.5.      Nepripustiť k výcviku potápača, ktorý nesplnil podmienky predpísané pre účasť vo výcviku.

1.2.6.      Odvolať z vedenia výcviku inštruktora, ktorý vedome porušil Bezpečnostné smernice ZPS, alebo Výcvikové smernice ZPS, alebo akýmkoľvek spôsobom zneužil svoje postavenie, alebo svojím jednaním výcvik znevážil.

Content ©

© copyright 2018

RSS najdete tu