Hľadaj
Menu
icon_home.gif Hlavná stránka
calendar.gif E-SHOP
bazar.gif Bazár

lokalita.gif Lokalita
· Informácie
· Stav lokality
· Mapa dna
· Mapa atrakcií
· Fotky atrakcií
· Atrakcie poloostrov
· Ryby a vodné živočíchy
· Ekológia
lokalita1.gif Ryby - Hlboké jazero
· Kapor rybničný
· Hlaváč bieloplutvý
· Karas obyčajný
· Jalec hlavatý
· Slnečnica pestrá
· Ostriež zelenkavý
· Sumec veľký
· Šťuka severná
· Rak bahenný
· Hrúz škvrnitý
· Býčko Hlavatý

addtext1.gif Ankety
folders.gif Články
· Všeobecné pravidlá
· Tiráž
· Všetky kategórie
· Tech potápanie
· Správy z akcií
· Správy z ciest
smile.gif  Humor
addtext.gif Pridať článok
logocmas(menu).gif CMAS Kurzy potápania
· Úvod
· Štruktúra kurzov
· Potápač s CMAS P ABC
· Potápač CMAS P*
· Potápač CMAS P**
· Potápač CMAS P***
· Výcvikové smernice
· Prevádzkovateľ kurzu
· Účastník výcviku
· Inštruktor kurzu
· Inštruktorské stupne
· Inštruktor I*
· Inštruktor I**
· Inštruktor I***
· Cenník kurzov

logoIANTD(menu).gif IANTD kurzy potápania
· Výcvik
· Štruktúra kurzov
· Základný kurz - OWD
· Pokročilý kurz AOWD
· Potápanie s ABC

Práva a povinnosti inštruktorov


1.3.  Práva a povinnosti inštruktorov


Inštruktor vykonávajúci výcvik má tieto práva:


1.3.1.      Vykázať z priestoru určeného pre výcvik osoby, ktoré svojim jednaním narúšajú priebeh výcviku, alebo  ohrozujú účastníkov výcviku.

1.3.2.      Organizovať postup výučby a praktických lekcií podľa vlastného uváženia s prihliadnutím k daným materiálno-technickým možnostiam a fyzickým a psychickým možnostiam účastníka výcviku.


Inštruktor vykonávajúci výcvik má tieto povinnosti:


1.3.3.      Organizovať postup výučby a praktických akcií pri dodržiavaní základných pedagogických zásad.

1.3.4.      Pred začatím výcviku oboznámiť účastníkov výcviku s Bezpečnostnými smernicami PS, s právami inštruktorov a s právami a povinnosťami ich samotných.

1.3.5.      V priebehu výcviku dodržiavať Bezpečnostné smernice ZPS, Výcvikové smerice ZPS a prerušiť výcvik, keď zistí, že jeho pokračovanie by viedlo k porušeniu uvedených smerníc.

1.3.6.      Prerušiť výcvik, keď zistí, že fyzická zdatnosť, alebo psychická kondícia účastníka výcviku nestačí ku zvládnutiu cvičenej disciplíny.

1.3.7.      Každú novonacvičovanú disciplínu riadne vysvetliť, upozorniť na rôzne nebezpečia a popritom ju prakticky predviesť.

1.3.8.      Nepripustiť k plneniu danej disciplíny účastníka výcviku, ktorého súčasné vedomosti, alebo schopnosti k splneniu takejto disciplíny nestačia.

1.3.9.      Vždy pred vydaním pokynov k plneniu danej disciplíny skontrolovať účastníkom výcviku výstroj a k plneniu disciplíny nepripustiť účastníka výcviku, ktorého výstroj nie je úplná, vhodná a dostatočne funkčná.

1.3.10.  Oboznámiť účastníka výcviku so spôsobom privolania lekárskej pomoci v prípade nehody.

1.3.11.  V prípade nehody zabezpečiť privolanie lekárskej pomoci a do príchodu lekára sa starať o postihnutého podľa zásad prvej pomoci.

1.3.12.  V prípade nehody zabezpečiť spísanie protokolu o nehode a odoslať na adresu sekretariátu ZPS.

1.3.13.  Odmietnuť, potvrdiť splnenie takých disciplín a skúšok, ktoré uchádzač nezvládol, nedokončil, alebo vôbec nevykonal.

Content ©

© copyright 2018

RSS najdete tu