Hľadaj
Menu
icon_home.gif Hlavná stránka
calendar.gif E-SHOP
bazar.gif Bazár

lokalita.gif Lokalita
· Informácie
· Stav lokality
· Mapa dna
· Mapa atrakcií
· Fotky atrakcií
· Atrakcie poloostrov
· Ryby a vodné živočíchy
· Ekológia
lokalita1.gif Ryby - Hlboké jazero
· Kapor rybničný
· Hlaváč bieloplutvý
· Karas obyčajný
· Jalec hlavatý
· Slnečnica pestrá
· Ostriež zelenkavý
· Sumec veľký
· Šťuka severná
· Rak bahenný
· Hrúz škvrnitý
· Býčko Hlavatý

addtext1.gif Ankety
folders.gif Články
· Všeobecné pravidlá
· Tiráž
· Všetky kategórie
· Tech potápanie
· Správy z akcií
· Správy z ciest
smile.gif  Humor
addtext.gif Pridať článok
logocmas(menu).gif CMAS Kurzy potápania
· Úvod
· Štruktúra kurzov
· Potápač s CMAS P ABC
· Potápač CMAS P*
· Potápač CMAS P**
· Potápač CMAS P***
· Výcvikové smernice
· Prevádzkovateľ kurzu
· Účastník výcviku
· Inštruktor kurzu
· Inštruktorské stupne
· Inštruktor I*
· Inštruktor I**
· Inštruktor I***
· Cenník kurzov

logoIANTD(menu).gif IANTD kurzy potápania
· Výcvik
· Štruktúra kurzov
· Základný kurz - OWD
· Pokročilý kurz AOWD
· Potápanie s ABC

Práva a povinnosti účastníka výcviku


1.4.  Práva a povinnosti účastníka výcviku

(cvičenec)


Účastník výcviku (cvičenec) má tieto práva:


1.4.1. Vyžiadať si nové vysvetlenie v prípade, že dobre neporozumel výkladu inštruktora.

1.4.2. Vyžiadať si výmenu výstroja , na ktorom zistil prevádzkové závady.

1.4.3. Po svedomitej príprave zažiadať o nové preskúšanie z predmetu, v ktorom predtým neuspel.


Účastník výcviku (cvičenec) má tieto povinnosti:


1.4.4. Pozorne sledovať výklad inštruktora.

1.4.5. Okamžite ohlásiť, ak zistí, že došlo, alebo vývojom situácie môže dôjsť k  porušeniu Bezpečnostných smerníc ZPS.

1.4.6. V prípade zdravotných ťažkostí, alebo  zlého fyzického, či psychického stavu požiadať inštruktora o zrušenie zadanej disciplíny, začatú akciu ihneď prerušiť a vystúpiť z vody.

1.4.7. Vykonávať len také disciplíny, ktoré sú mu určené inštruktorom a ktoré zodpovedajú znalostiam a schopnostiam cvičenca.

1.4.8. Pred vstupom do vody sa dôkladne presvedčiť, či je potápačský výstroj v naprostom poriadku a funkčne spoľahlivý.

1.4.9. Na pokyn inštruktora zopakovať zadanú discipline, v prípade dohodnuté signály a pred plnením disciplíny si od inštruktora nechať skontrolovať výstroj a správnosť jeho ustrojenia.

Content ©

© copyright 2018

RSS najdete tu