Hľadaj
Menu
icon_home.gif Hlavná stránka
calendar.gif E-SHOP
bazar.gif Bazár

lokalita.gif Lokalita
· Informácie
· Stav lokality
· Mapa dna
· Mapa atrakcií
· Fotky atrakcií
· Atrakcie poloostrov
· Ryby a vodné živočíchy
· Ekológia
lokalita1.gif Ryby - Hlboké jazero
· Kapor rybničný
· Hlaváč bieloplutvý
· Karas obyčajný
· Jalec hlavatý
· Slnečnica pestrá
· Ostriež zelenkavý
· Sumec veľký
· Šťuka severná
· Rak bahenný
· Hrúz škvrnitý
· Býčko Hlavatý

addtext1.gif Ankety
folders.gif Články
· Všeobecné pravidlá
· Tiráž
· Všetky kategórie
· Tech potápanie
· Správy z akcií
· Správy z ciest
smile.gif  Humor
addtext.gif Pridať článok
logocmas(menu).gif CMAS Kurzy potápania
· Úvod
· Štruktúra kurzov
· Potápač s CMAS P ABC
· Potápač CMAS P*
· Potápač CMAS P**
· Potápač CMAS P***
· Výcvikové smernice
· Prevádzkovateľ kurzu
· Účastník výcviku
· Inštruktor kurzu
· Inštruktorské stupne
· Inštruktor I*
· Inštruktor I**
· Inštruktor I***
· Cenník kurzov

logoIANTD(menu).gif IANTD kurzy potápania
· Výcvik
· Štruktúra kurzov
· Základný kurz - OWD
· Pokročilý kurz AOWD
· Potápanie s ABC

Potápač s jednou hviezdou P*


2.3. Potápač s jednou hviezdou P*


Charakteristika:


Potápač spôsobilý bezpečne a správne požívať úplnú výstroj potápača so vzduchovým dýchacím prístrojom v chránenom vodnom prostredí, schopný získať ďalšie skúsenosti pri potápaní vo voľnej vode v doprovode skúseného potápača.


Vstupné požiadavky:

 1. Minimálny vek 14 rokov
 2. Preplávať na hladine ľubovoľný štýl 200m

Požiadavky na stupeň:


Vedomosti: Uchádzač získa základné vedomosti:

- o vzájomnou vzťahu objemu a tlaku a jeho účinky na organizmus a výstroj

- o anatómii a fyziológii človeka a jeho ovplyvnení pobytom pod vodou

- o účele, funkcii a vlastnostiach výstroje potápača (použité v kurze) a jej správnom požívaní

- o pravidlách bezpečného potápania

- o plánovaní ponorov do malých hĺbok

- o spôsobe riešenia krízových situácií a spôsoboch záchrany

- o potápaní bez nutnosti použitia stupňovitej dekompresie

Zručnosti: Uchádzač bude schopný:

- skompletovať, použiť a ošetriť výstroj potápača (použitú v kurze), vyvážiť sa vo vode, vyrovnávať v priebehu ponoru tlak v telesných dutinách

- bezpečne vstúpiť do vody a vystúpiť z vody, bezpečne a efektívne sa pohybovať pod vodou aj na hladine

- vyriešiť vzniklú krízovú situáciu a zachrániť seba aj partnera

- zúčastniť sa ponoru ako disciplinovaný člen potápačskej skupiny

Hodnotenie: Môže byť vykonávané postupne počas priebehu kurzu. Okrem požadovaných vedomostí musí uchádzač preukázať schopnosť previesť nasledujúce disciplíny:

 1. Vstup do vody skokom alebo zanorením, preplávať voľným spôsobom minimálne 100 m bez použitia potápačskej výstroje a 200m so základnou výstrojov (ABC).
 2. Vyzdvihnutie ľahkého predmetu z hĺbky 3-5 m, spojené s preplávaním celkovej vzdialenosti 10-15m pod vodou za použitia základného výstroja.
 3. Príprava kompletizácie a ustrojenie úplnej výstroje potápača so vzduchovým prístrojom.
 4. Predvedenie vstupu do vody a výstupu z vody za rôznych podmienok (pláž, strmý breh, loď, čln atď.).
 5. Vyváženie na hladine a pod vodou pomocou výstroja k ovládaniu vztlaku, výstup pomocou výstroja k ovládaniu vztlaku.
 6. Vyliatie masky pod vodou, vytiahnutie a rozdýchanie pľúcnej automatiky pod vodou, výmena signálov pod vodou.
 7. Po simulácii nedostatku vzduchu zahájiť s inštruktorom spoločné dýchanie z jedného prístroja, alebo z alternatívneho zdroja vzduchu, pri tejto činnosti preplávať pod vodou vzdialenosť 10-15 m a vynoriť sa.
Disciplíny pod bodmi 5-7 predvedie uchádzač vo voľnej vode v malej hĺbke

 1. Preplávanie najmenej 200m na hladine v kompletnom výstroji pri dýchaní pomocou dýchacej trubice.
 2. Vlečenie partnera po hladine na vzdialenosť 10-20 m (obaja potápači sú v kompletnom výstroji).
 3. Oživovanie pri topení (KPR).
 4. Prípadné ďalšie disciplíny vyžiadané skúšobnou komisiou pre posúdenie schopností potápača (uzlovanie, ...).
V priebehu kurzu musí uchádzač absolvovať najmenej 5 ponorov s dýchacím prístrojom vo voľnej vode do malých hĺbok, z toho aspoň jeden zostup do 10 m..


Vedomosti uchádzača preveruje pri záverečných skúškach písomne aj ústne skúšobná komisia minimálne dvojčlenná a kvalifikačný stupeň Potápač s jednou hviezdou P* potvrdzuje inštruktor najmenej s dvomi hviezdami (I**).

Content ©

© copyright 2018

RSS najdete tu