Hľadaj
Menu
icon_home.gif Hlavná stránka
calendar.gif E-SHOP
bazar.gif Bazár

lokalita.gif Lokalita
· Informácie
· Stav lokality
· Mapa dna
· Mapa atrakcií
· Fotky atrakcií
· Atrakcie poloostrov
· Ryby a vodné živočíchy
· Ekológia
lokalita1.gif Ryby - Hlboké jazero
· Kapor rybničný
· Hlaváč bieloplutvý
· Karas obyčajný
· Jalec hlavatý
· Slnečnica pestrá
· Ostriež zelenkavý
· Sumec veľký
· Šťuka severná
· Rak bahenný
· Hrúz škvrnitý
· Býčko Hlavatý

addtext1.gif Ankety
folders.gif Články
· Všeobecné pravidlá
· Tiráž
· Všetky kategórie
· Tech potápanie
· Správy z akcií
· Správy z ciest
smile.gif  Humor
addtext.gif Pridať článok
logocmas(menu).gif CMAS Kurzy potápania
· Úvod
· Štruktúra kurzov
· Potápač s CMAS P ABC
· Potápač CMAS P*
· Potápač CMAS P**
· Potápač CMAS P***
· Výcvikové smernice
· Prevádzkovateľ kurzu
· Účastník výcviku
· Inštruktor kurzu
· Inštruktorské stupne
· Inštruktor I*
· Inštruktor I**
· Inštruktor I***
· Cenník kurzov

logoIANTD(menu).gif IANTD kurzy potápania
· Výcvik
· Štruktúra kurzov
· Základný kurz - OWD
· Pokročilý kurz AOWD
· Potápanie s ABC

Potápač s dvomi hviezdami P**


2.4.    Potápač s dvomi hviezdami P**

 

Charakteristika:

Potápač, ktorý už tískal určité skúsenosti s potápaním vo voľnej vode a môže sa zúčastniť ponorov do hĺbok cez 10m spolu s potápačom o najmenej rovnakej kvalifikácie (P**).


Vstupné požiadavky:

 1. Minimálny vek 15 rokov
 2. Uchádzač musí byť držiteľom kvalifikačného stupňa P*
 3. Od získania kvalifikačného stupňa P* musí uchádzač uskutočniť najmenej 20 ďalších ponorov s dýchacím prístrojom vo voľnej vode za rôznych podmienok, z toho najmenej 10 do stredných hĺbok.

Požiadavky na stupeň:

Vedomosti: Uchádzač získa základné vedomosti

-         o zásadách bezpečného potápania do stredných hĺbok , zvoliť vhodné miesto k potápaniu, o princípoch plánovania ponorov a o správnom používaní dekompresných tabuliek

-         o ďalších aplikáciách fyzikálnych zákonov na potápanie do stredných hĺbok a o výpočtoch súvisiacich so spotrebou vzduchu

-         o fyziológii potápania, o príčinách, prejavoch a účinkoch chorôb a úrazov spojených s potápaním

-         o používanej potápačskej technike a o princípoch ich konštrukcie

-         o zásadách záchrany topiacich sa, o metódach resuscitácie (KPR)

Zručnosti: Okrem schopností vyžadovaných pre kvalifikačný stupeň P* bude uchádzač schopný

-         správne požívanie kompletného výstroja v stredných hĺbkach za rôznych podmienok

-         vyriešiť vzniklú krízovú situáciu v strednej hĺbke a zachrániť seba aj partnera

-         správne používať dekompresné tabuľky pre jednoduché i opakované ponory a vysokohorské potápanie

-          správne požívanie kompenzátora vztlaku

Hodnotenie: Okrem požadovaných vedomostí musí uchádzač preukázať schopnosť

správne vykonať nasledujúce disciplíny.

 1. Skok do vody s maskou a dýchacou trubicou v ruke, ich nasadenie a vyliatie masky pod vodou.
 2. Preplávať vzdialenosť 800 m so základným výstrojom na hladine s následným zanorením do hĺbky 3-5 m a preplávaním vzdialenosti 10 m v tejto hĺbke.
 3. Preplávať  najmenej 500 m na hladine v kompletnom výstroji pri dýchaní pomocou dýchacej trubice a najmenej 100 m na hladine v polohe na boku , alebo znak bez použitia dých. trubice, alebo pľúcnej automatiky.
 4. Odloženie, nasadenie a vyliatie masky v strednej hĺbke, vytiahnutie a rozdýchanie pľúcnej automatiky v strednej hĺbke.
 5. Po výdychu a signály o nedostatku vzduchu v strednej hĺbke prplávať 2-5 m k partnerovi a za spoločného dýchania z jedného prístroja, alebo z alternatívneho zdroja vzduchu predviesť riadený výstup a zastavenie a simulovanej dekompresnej zastávke.
 6. Vynesenie partnera zo strednej hĺbky pomocou kompenzátoru  vztlaku a jeho ťahanie po hladine na vzdialenosť 25 m.
 7. Viazanie uzlov
 8. Oživovanie (KPR)
 9. Použitie dekompresných tabuliek pre jednoduché i opakované ponory a vysokohorské potápanie
 10. Naplánovať ponor do strednej hĺbky
 11. Pripadne ďalšie disciplíny vyžiadané skúšobnou komisiou pre posúdenie schopností uchádzača.

Vedomosti potápača preveruje písomne aj ústne skúšobná komisia, min, dvojčlenná a kvalifikáciu Potápač s dvoma hviezdami P** potvrdzuje inštruktor najmenej s I**.

Content ©

© copyright 2018

RSS najdete tu