Hľadaj
Menu
icon_home.gif Hlavná stránka
calendar.gif E-SHOP
bazar.gif Bazár

lokalita.gif Lokalita
· Informácie
· Stav lokality
· Mapa dna
· Mapa atrakcií
· Fotky atrakcií
· Atrakcie poloostrov
· Ryby a vodné živočíchy
· Ekológia
lokalita1.gif Ryby - Hlboké jazero
· Kapor rybničný
· Hlaváč bieloplutvý
· Karas obyčajný
· Jalec hlavatý
· Slnečnica pestrá
· Ostriež zelenkavý
· Sumec veľký
· Šťuka severná
· Rak bahenný
· Hrúz škvrnitý
· Býčko Hlavatý

addtext1.gif Ankety
folders.gif Články
· Všeobecné pravidlá
· Tiráž
· Všetky kategórie
· Tech potápanie
· Správy z akcií
· Správy z ciest
smile.gif  Humor
addtext.gif Pridať článok
logocmas(menu).gif CMAS Kurzy potápania
· Úvod
· Štruktúra kurzov
· Potápač s CMAS P ABC
· Potápač CMAS P*
· Potápač CMAS P**
· Potápač CMAS P***
· Výcvikové smernice
· Prevádzkovateľ kurzu
· Účastník výcviku
· Inštruktor kurzu
· Inštruktorské stupne
· Inštruktor I*
· Inštruktor I**
· Inštruktor I***
· Cenník kurzov

logoIANTD(menu).gif IANTD kurzy potápania
· Výcvik
· Štruktúra kurzov
· Základný kurz - OWD
· Pokročilý kurz AOWD
· Potápanie s ABC

Potápač s tromi hviezdami P***


2.5  Potápač s tromi hviezdami P***


Charakteristika:

Plne vycvičený, skúsený a zodpovedný potápač, schopný viesť pri potápaní vo voľnej vode iných potápačov všetkých kvalifikačných stupňov.


Vstupné požiadavky:


 1. Minimálny vek 18 rokov
 2. Uchádzač musí byť držiteľom kvalif. Stupňa P**
 3. Od získania kvalif, stupňa P** musí uchádzač uskutočniť najmenej 40 ďalších ponorov s dýchacím prístrojom vo voľnej vode, z toho najmenej  20 do hĺbok väčších ako 30 m
 4. Musí absolvovať doplňujúce kurzy potápania (požiadavky na stupeň)

Požiadavky na stupeň:


Vedomosti: Uchádzač získa dôkladné vedomosti o všetkom, čo je vyžadované na kvalifikačný stupeň P**, a to aj pre potápanie do veľkých hĺbok a taktiež

-         o výbere miesta pre potápanie skupiny podľa mapy, prílivových tabuliek, poveternostných podmienok, flóry, fauny a pod.

-         o zásadách a praktickom využití orientácie pod vodou, o zásadách hľadania a vyzdvihovania predmetov

-         o posudzovaní a výbere potápačov pre vytvorenie dvojíc

-         o základoch plavby s malým plavidlom na mori s ohľadom na potápanie

-         o zásadách obsluhy vysokotlakového kompresoru

-         o zásadách a praktickej činnosti pri nočnom potápaní

-         o správnom použití dekompresných tabuliek

-         o právnej zodpovednosti potápačov


Tieto vedomosti získavajú potápači v doplňujúcich kurzoch potápania:

-         Kurz obsluhy prenosných vysokotlakových kompresorov

-         Nočné potápanie

-         Orientácia pod vodou

-         Vedenie malého plavidla na mori

-         Vyhľadávanie a vyzdvihovanie

-         Záchrana pri potápaní


Zručnosti: Okrem schopností vyžadovaných  pre kvalifikačný stupeň P** bude uchádzač schopný:

-         riadne naplánovať ponor skupiny potápačov z brehu i z člna

-         ovládať malé plavidlo s prihliadnutím na poveternostnú situáciu, pobrežnú navigáciu, slapové javy

-         vyriešiť vzniklú krízovú situáciu, zachrániť seba i partnera zo stredných hĺbok a postarať sa o liečbu

-         správne požívať úplný výstroj vo všetkých hĺbkach


Hodnotenie: Okrem požadovaných vedomostí  a absolvovaní špeciálnych kurzov preukázať schopnosť správne vykonať nasledujúce disciplíny:

 1. Preplávať so základnou výstrojou vzdialenosť 1500 m s následným zanorením sa a vynesením značky z 10 m hĺbky,
 2. Preplávať vzdialenosť 100m na hladine v časovom limite 2 min., následne sa zanoriť na 20 sek., vynoriť, najdlhšie 10 sek, pobyt na hladine a ponor do hĺbky 3 m. Posledný ponor je spojený s vynesením makety topiaceho sa o váhe 1,5 kg a jeho dotiahnutie po hladine na vzdialenosť 50 m
 3. Preplávanie vzdialenosti 1000 m na hladine v kompletnej výstroji, pri dýchaní pomocou dýchacej trubice.
 4. Vynesenie partnera zo strednej hĺbky pomocou kompezátoru vztlaku a jeho ťahanie po hladine na vzdialenosť 50m.
 5. Doplávať pod hladinou na určené miesto s použitím a bez použitia kompasu na vzdialenosť 40-50 m.
 6. Práca s lanom a viazanie uzlov pod vodou.
 7. Použitie máp a prílivových tabuliek pri výbere miesta pre potápanie, naplánovať ponor skupiny potápačov.
 8. Zorganizovanie záchrannej akcie pri strate potápača.
 9. Oživovanie utopeného. (KPR)
 10. Naplánovať a zrealizovať činnosť skupiny potápačov pod vodou.
 11. Prípadne ďalšie disciplíny vyžiadané skúšobnou komisiou pre posúdenie schopností uchádzača.

Vedomosti a skúsenosti môžu potápači získať samostatným štúdiom  a absolvovaním doplnkových kurzov. Vedením týchto kurzov sú poverené potápačské centrá a školy s materiálno-technickým zabezpečením. Kurz vedie inštruktor minimálne s dvoma hviezdami.


Hodnotenie uskutočňuje a kvalifikačný stupeň Potápač s tromi hviezdami P***, udeľuje skúšobná komisia minimálne trojčlenná delegovaná Technickým výborom, zložená z inštruktorov s tromi hviezdami, poprípade z inštruktorov s tromi a dvomi hviezdami.

Content ©

© copyright 2018

RSS najdete tu