Hľadaj
Menu
icon_home.gif Hlavná stránka
calendar.gif E-SHOP
bazar.gif Bazár

lokalita.gif Lokalita
· Informácie
· Stav lokality
· Mapa dna
· Mapa atrakcií
· Fotky atrakcií
· Atrakcie poloostrov
· Ryby a vodné živočíchy
· Ekológia
lokalita1.gif Ryby - Hlboké jazero
· Kapor rybničný
· Hlaváč bieloplutvý
· Karas obyčajný
· Jalec hlavatý
· Slnečnica pestrá
· Ostriež zelenkavý
· Sumec veľký
· Šťuka severná
· Rak bahenný
· Hrúz škvrnitý
· Býčko Hlavatý

addtext1.gif Ankety
folders.gif Články
· Všeobecné pravidlá
· Tiráž
· Všetky kategórie
· Tech potápanie
· Správy z akcií
· Správy z ciest
smile.gif  Humor
addtext.gif Pridať článok
logocmas(menu).gif CMAS Kurzy potápania
· Úvod
· Štruktúra kurzov
· Potápač s CMAS P ABC
· Potápač CMAS P*
· Potápač CMAS P**
· Potápač CMAS P***
· Výcvikové smernice
· Prevádzkovateľ kurzu
· Účastník výcviku
· Inštruktor kurzu
· Inštruktorské stupne
· Inštruktor I*
· Inštruktor I**
· Inštruktor I***
· Cenník kurzov

logoIANTD(menu).gif IANTD kurzy potápania
· Výcvik
· Štruktúra kurzov
· Základný kurz - OWD
· Pokročilý kurz AOWD
· Potápanie s ABC

Inštruktorské kvalifikačné stupne


3. INŠTRUKTORSKÉ KVALIFIKAČNÉ STUPNE

3.1.    Všeobecné ustanovenia


3.1.1.Inštruktorom potápania sa môže stať člen ZPS, ktorý je držiteľom kvalifikačného stupňa P***, má túto činnosť záujem, dostatočne hlboké znalosti a pedagogické schopnosti k vykonávaniu takejto činnosti a jeho osobné vlastnosti dávajú predpoklad, že pre cvičenca bude v potápaní príkladom .


3.1.2.Kurzy a skúšky na inštruktorské kvalifikačné stupne I* - I***  sú organizované v potápačských centrách a školách z poverenia Technického výboru ZPS


3.1.3.Súčasť skúšok na inštruktorské kvalifikačné stupne je preskúšanie potápačských vedomostí a schopností uchádzača


3.1.4.Výstroj predpísaný ku skúškam na jednotlivé inštruktorské kvalifikačné stupne je totožný s výstrojom predpísaným pre skúšky na P*** (viď. Ustanovenie 2.1.9 týchto smerníc).


3.1.5.Doba platnosti inštruktorského kvalifikačného stupňa je 5 rokov od dátumu jeho získania za predpokladu, že inštruktor po táto dobu riadne plní všetky povinnosti vyplývajúce z týchto smerníc a z Bezpečnostných smerníc ZPS i členskej povinnosti voči  ZPS. Inštruktor sa musí zúčastniť in 1 doškolenia inštruktorov počas platnosti svojho oprávnenia. Doškolenia inštruktorov organizované TV ZPS sa uskutočnia v päťročnom období v najmenej dvoch termínoch.


3.1.6.Platnosť inštruktorského kvalifikačného stupňa sa predlžuje účasťou na doškolení inštruktorov a na základe prehodnotenia jeho činnosti komisiou delegovanou TV ZPS.


3.1.7.Po skončení platnosti inštruktorskej kvalifikácie možno písomne požiadať VK ZPS o umožnenie preskúšania a znovu obnovenia platnosti inštruktorskej kvalifikácie.

Content ©

© copyright 2018

RSS najdete tu