Hľadaj
Menu
icon_home.gif Hlavná stránka
calendar.gif E-SHOP
bazar.gif Bazár

lokalita.gif Lokalita
· Informácie
· Stav lokality
· Mapa dna
· Mapa atrakcií
· Fotky atrakcií
· Atrakcie poloostrov
· Ryby a vodné živočíchy
· Ekológia
lokalita1.gif Ryby - Hlboké jazero
· Kapor rybničný
· Hlaváč bieloplutvý
· Karas obyčajný
· Jalec hlavatý
· Slnečnica pestrá
· Ostriež zelenkavý
· Sumec veľký
· Šťuka severná
· Rak bahenný
· Hrúz škvrnitý
· Býčko Hlavatý

addtext1.gif Ankety
folders.gif Články
· Všeobecné pravidlá
· Tiráž
· Všetky kategórie
· Tech potápanie
· Správy z akcií
· Správy z ciest
smile.gif  Humor
addtext.gif Pridať článok
logocmas(menu).gif CMAS Kurzy potápania
· Úvod
· Štruktúra kurzov
· Potápač s CMAS P ABC
· Potápač CMAS P*
· Potápač CMAS P**
· Potápač CMAS P***
· Výcvikové smernice
· Prevádzkovateľ kurzu
· Účastník výcviku
· Inštruktor kurzu
· Inštruktorské stupne
· Inštruktor I*
· Inštruktor I**
· Inštruktor I***
· Cenník kurzov

logoIANTD(menu).gif IANTD kurzy potápania
· Výcvik
· Štruktúra kurzov
· Základný kurz - OWD
· Pokročilý kurz AOWD
· Potápanie s ABC

Inštruktor s jednou hviezdou I*


3.2.    Inštruktor s jednou hviezdou I*


         Charakteristika:

         Potápač s tromi hviezdami, ktorý má základné znalosti metodiky výuky potápania a je oprávnený viesť kurz na kvalifikačný stupeň potápač so základným výstrojom P ABC, Potápač Junior, Úvod do potápania s dýchacím prístrojom ... a jednotlivé lekcie kurzu na potápačské kvalifikačné stupne.


         Vstupné požiadavky:

1.            Uchádzač musí byť držiteľom kvalifikačného stupňa P***.

2.            Absolvovanie doplnkových kurzov požadovaných na stupeň P***

3.            Kurz potápania pod ľadom

4.            Absolvovať prípravný kurz k získaniu I*.


         Požiadavky na stupeň:


         Vedomosti: Uchádzač získa základné vedomosti

-               o zásadách vyučovania

-               o metódach výučby potápania

-               o pomôckach požívaných  pri výučbe a dobré znalosti kurzu na kvalifikačný stupeň Potápač so základnou výstrojou P ABC a Potápač s jednou hviezdou

-               o potápačskej teórii

               Zručnosť: Uchádzač bude schopný

-               viesť skupinu cvičencov v chránenom vodnom priestore v plytkých otvorených vodách

-               vyučovať skupinu cvičencov v kurze na P* v učebni, v chránenom vodnom priestore, na otvorenej vode

-               nadviazať a udržať dobrý kontakt s cvičencami


         Hodnotenie: Okrem preukázaných požadovaných vedomostí musí uchádzač                v priebehu kurzu, alebo záverečných skúškach správne predviesť nasledujúce činnosti:

1.            Viesť vyučovaciu lekciu venovanú téme z teórie potápania, zadanú skúšobnou komisiou

2.            Viesť praktickú vyučovaciu lekciu venovanú téme potápania so základným výstrojom zadanú skúšobnou komisiou

3.            Viesť praktickú vyučovaciu lekciu venovanú téme potápania so vzduchovým prístrojom zadanú skúšobnou komisiou.


Hodnotenie uskutočňuje a kvalifikačný stupeň inštruktor s jednou hviezdou I* udeľuje Technickým výborom poverená min. Trojčlenná skúšobná komisia zložená z inštruktorov s tromi hviezdami, poprípade i z inštruktorov s tromi a dvomi hviezdami.

Content ©

© copyright 2018

RSS najdete tu