Hľadaj
Menu
icon_home.gif Hlavná stránka
calendar.gif E-SHOP
bazar.gif Bazár

lokalita.gif Lokalita
· Informácie
· Stav lokality
· Mapa dna
· Mapa atrakcií
· Fotky atrakcií
· Atrakcie poloostrov
· Ryby a vodné živočíchy
· Ekológia
lokalita1.gif Ryby - Hlboké jazero
· Kapor rybničný
· Hlaváč bieloplutvý
· Karas obyčajný
· Jalec hlavatý
· Slnečnica pestrá
· Ostriež zelenkavý
· Sumec veľký
· Šťuka severná
· Rak bahenný
· Hrúz škvrnitý
· Býčko Hlavatý

addtext1.gif Ankety
folders.gif Články
· Všeobecné pravidlá
· Tiráž
· Všetky kategórie
· Tech potápanie
· Správy z akcií
· Správy z ciest
smile.gif  Humor
addtext.gif Pridať článok
logocmas(menu).gif CMAS Kurzy potápania
· Úvod
· Štruktúra kurzov
· Potápač s CMAS P ABC
· Potápač CMAS P*
· Potápač CMAS P**
· Potápač CMAS P***
· Výcvikové smernice
· Prevádzkovateľ kurzu
· Účastník výcviku
· Inštruktor kurzu
· Inštruktorské stupne
· Inštruktor I*
· Inštruktor I**
· Inštruktor I***
· Cenník kurzov

logoIANTD(menu).gif IANTD kurzy potápania
· Výcvik
· Štruktúra kurzov
· Základný kurz - OWD
· Pokročilý kurz AOWD
· Potápanie s ABC

Inštruktor s dvomi hviezdami I**


3.3 Inštruktor s dvomi hviezdami I**


Charakteristika:


Skúsený inštruktor, ktorý má vedomosti, schopnosti a skúsenosti potrebné k vyučovaniu na všetky potápačské kvalifikačné stupne, v chránenom vodnom prostredí i vo voľnej vode a je oprávnený pomáhať pri výcviku na kvalifikačný stupeň Inštruktor s jednou  hviezdou I*.


Vstupné požiadavky:

  1. Minimálny vek 19 rokov
  2. Uchádzač musí byť držiteľom kvalif, stupňa   I*
  3. Od získania kvalifikačného stupňa I* musí uchádzač získať ďalšie inštruktorské skúsenosti
  4. Absolvovať prípravný kurz k získaniu I**

Požiadavky na stupeň:


Vedomosti: Uchádzač musí mať dobré znalosti

-         o zásadách vyučovania

-         o metódach výučby potápania

-         o pomôckach ožívaných pri výučbe a dobé znalosti obsahu kurzov na všetky potápačské kvalifikačné stupne

-         o potápačskej teórii


Zručnosti: Uchádzač bude schopný

-         viesť skupinu  cvičencov za rôznych podmienok a mať pedagogické schopnosti

-         vyučovať skupinu cvičencov obsahu kurzu na P*, P** a P*** v učebni, v chránenom vodnom priestore i vo voľnej vode

-         účinne komunikovať s cvičencami


Hodnotenie: Okrem preukázaných požadovaných vedomostí musí uchádzač v priebehu kurzu, alebo pri záverečných skúškach správne predviesť nasledujúcu činnosť:

  1. Viesť vyučovaciu lekciu k téme potápanie so vzduchovým prístrojom
  2. Viesť praktickú vyučovaciu lekciu venovanú téme z teórie potápania so vzduchovým prístrojom, zadanú skúšobnou komisiou
  3. Vedenie a riadenie skupiny cvičencov pri ponore vo voľnej vode
  4. Zrozumiteľné objasňovanie potápačskej problematiky cvičencom

Hodnotenie uskutočňuje a kvalifikačný stupeň Inštruktor s dvomi hviezdami I** udeľuje Technickým výborom poverená trojčlenná skúšobná komisia zložená z inštruktorov s tromi hviezdami.

Content ©

© copyright 2018

RSS najdete tu