Hľadaj
Menu
icon_home.gif Hlavná stránka
calendar.gif E-SHOP
bazar.gif Bazár

lokalita.gif Lokalita
· Informácie
· Stav lokality
· Mapa dna
· Mapa atrakcií
· Fotky atrakcií
· Atrakcie poloostrov
· Ryby a vodné živočíchy
· Ekológia
lokalita1.gif Ryby - Hlboké jazero
· Kapor rybničný
· Hlaváč bieloplutvý
· Karas obyčajný
· Jalec hlavatý
· Slnečnica pestrá
· Ostriež zelenkavý
· Sumec veľký
· Šťuka severná
· Rak bahenný
· Hrúz škvrnitý
· Býčko Hlavatý

addtext1.gif Ankety
folders.gif Články
· Všeobecné pravidlá
· Tiráž
· Všetky kategórie
· Tech potápanie
· Správy z akcií
· Správy z ciest
smile.gif  Humor
addtext.gif Pridať článok
logocmas(menu).gif CMAS Kurzy potápania
· Úvod
· Štruktúra kurzov
· Potápač s CMAS P ABC
· Potápač CMAS P*
· Potápač CMAS P**
· Potápač CMAS P***
· Výcvikové smernice
· Prevádzkovateľ kurzu
· Účastník výcviku
· Inštruktor kurzu
· Inštruktorské stupne
· Inštruktor I*
· Inštruktor I**
· Inštruktor I***
· Cenník kurzov

logoIANTD(menu).gif IANTD kurzy potápania
· Výcvik
· Štruktúra kurzov
· Základný kurz - OWD
· Pokročilý kurz AOWD
· Potápanie s ABC

Inštruktor s tromi hviezdami I***


3.4.   Inštruktor s tromi hviezdami I***


Charakteristika:


Veľmi skúsený inštruktor, ktorý je oprávnený viesť výcvik na všetky potápačské a inštruktorské kvalifikačné stupne a prevziať zodpovednosť za vedenie potápačskej školy, potáp. centra, doplnkových kurzov a iných výcvikových akcií.


Vstupné požiadavky:

  1. Minimálny vek 20 rokov
  2. Uchádzač musí byť držiteľom kvalifikačného stupňa I**
  3. Od doby získania kvalifikačného stupňa I** musí uchádzač získať ďalšie inštruktorské skúsenosti
  4. Ku skúškam na kvalifikačný stupeň musí uchádzač odporúčaný Výcvikovou komisiou.

Požiadavky na stupeň:


Predpokladá sa, že kvalifikácia I*** sa nedosahuje absolvovaním nejakého kurzu s pevným obsahom, ale v dôsledku skúseností získaných za ďalšie obdobie a rôznych podmienok.


Uchádzač o kvalifikačný stupeň I*** musí mať vynikajúce znalosti vo všetkých problémoch spojených s výučbou vo všetkých potápačských a inštruktorských kurzoch a musí byť schopný využívať svoje znalosti a pedagogické schopnosti pri výklade, či objasňovaní súvisiacich problémov, ktoré nie sú súčasťou štandardných kurzov.


Hodnotenie: Okrem hlbokých vedomostí o potápaní musí uchádzač pri skúškach preukázať nasledujúce schopnosti:

  1. Viesť a riadiť skupinu cvičencov pri ponore vo voľnej vode.
  2. Preukázať schopnosť inštruovať skupinu cvičencov vo vybraných potápačských technikách v pobrežných vodách a na otvorenej vode v stredných hĺbkach pre všetky kvalifik. stupne výcviku.
  3. Zrozumiteľne objasňovať potápačskú problematiku ako cvičencom , tak i iným poslucháčom.
  4. Vypracovať výcvikový plán vyhovujúci zadaným podmienkam.

Hodnotenie uskutočňuje a kvalifikačný stupeň Inštruktor s tromi hviezdami I*** udeľuje Technickým výborom poverená min. Trojčlenná skúšobná komisia zložená z inštruktorov s tromi hviezdami.

Content ©

© copyright 2018

RSS najdete tu