Hľadaj
Menu
icon_home.gif Hlavná stránka
calendar.gif E-SHOP
bazar.gif Bazár

lokalita.gif Lokalita
· Informácie
· Stav lokality
· Mapa dna
· Mapa atrakcií
· Fotky atrakcií
· Atrakcie poloostrov
· Ryby a vodné živočíchy
· Ekológia
lokalita1.gif Ryby - Hlboké jazero
· Kapor rybničný
· Hlaváč bieloplutvý
· Karas obyčajný
· Jalec hlavatý
· Slnečnica pestrá
· Ostriež zelenkavý
· Sumec veľký
· Šťuka severná
· Rak bahenný
· Hrúz škvrnitý
· Býčko Hlavatý

addtext1.gif Ankety
folders.gif Články
· Všeobecné pravidlá
· Tiráž
· Všetky kategórie
· Tech potápanie
· Správy z akcií
· Správy z ciest
smile.gif  Humor
addtext.gif Pridať článok
logocmas(menu).gif CMAS Kurzy potápania
· Úvod
· Štruktúra kurzov
· Potápač s CMAS P ABC
· Potápač CMAS P*
· Potápač CMAS P**
· Potápač CMAS P***
· Výcvikové smernice
· Prevádzkovateľ kurzu
· Účastník výcviku
· Inštruktor kurzu
· Inštruktorské stupne
· Inštruktor I*
· Inštruktor I**
· Inštruktor I***
· Cenník kurzov

logoIANTD(menu).gif IANTD kurzy potápania
· Výcvik
· Štruktúra kurzov
· Základný kurz - OWD
· Pokročilý kurz AOWD
· Potápanie s ABC

Sumec veľký (Silurus glanis)

sumec_velky_small
Foto: C 2006 Peter Sýkora, fotené: 21.05.2006, 09:58 hod. v zátoke


Sumec veľký

Latinský názov: Silurus glanis
Český názov: Sumec
Lovná miera: 70 cm
Doba hájenia: od 15.03. do 15.06.
Čeľaď: sumcovité

Dĺžka života: 30 rokov

Rozšírenie a výskyt:
Vyskytuje sa v horných častiach povodia riek Rýn a Labe. Nájdeme ho aj vo vodách východnej časti Európy, patriacich k prímorským oblastiam Baltského a Čierneho mora aj Kaspického jazera. V našich vodách sa vyskytuje v dolných tokoch väčších riek a ich priľahlých ramien. Nájdeme ho aj v rybníkoch a teplých nádržiach v údoliach.

Popis: Je to dravá ryba, ktorá žije na dne. Sumec veľký je aktívny za súmraku a v noci a vykazuje celý rad zvláštnych znakov. Mohutné telo je rozčlenené na širokú plochú hlavu, krátky guľatý trup a dlhú, bočne stlačenú chvostovú plutvu. Telo sa zužuje smerom k chvostu a je pokryté slizkou kožou bez šupín. Chvostová časť je dlhá a sploštená. Široké ústa majú ozubenú spodnú aj hornú čeľusť. Nad hornou čeľusťou sú umiestnené dva dlhé fúzy, pod spodnou čeľusťou sú dva páry menších fúzov. Oči sú veľmi malé. Chrbtová plutva je malá a bez tvrdých paprskov, ritná plutva je veľmi dlhá, chvostvá zaokrúhlená. Sfarbenie sumca je prispôsobené prostrediu v ktorom žije a silne sa líši. Základné sfarbenie tela je olivovozelené až šedomodré, na chrbte tmavé, na bokoch je zreteľne mramorované, brucho je svetlo šedé, až biele, a škvrnité. Dĺžkový pomer hlavy, trupu a chvostovej časti je 5:7:18.  Sumec je po vyze najväčší druh sladkovodnej ryby a dosahuje tiež najvyšší vek v celej oblasti svojho rozšírenia. Presné údaje o jeho maximálnej veľkosti sú však sporadické a neisté. V Dnepry boli napríklad ulovené exempláre s váhou 320 kilogramov, v Tise sumce dlhé až 3,5 metra. Spoľahlivé údaje veku týchto rýb uvádzajú vek 20 rokov. Nielen tvar tela, ale i veľkosť a poloha plutiev naznačuje, že sumec žije prevažne na dne. Mohutné prsné plutvy sú umiestnené bezprostredne za skrelami a siahajú až k základom podstatne menších brušných plutiev. Najdlhšia je análna plutva, zaberajúca asi 58 percent celkovej dĺžky tela.

Biológia:
Vyhovujú mu väčšie, pomaly prúdiace či stojaté vody. Zdržuje sa pri dne, vyhľadáva členité prostredie a úkryty. Je to teplomilná ryba, v chladnejších obdobiach jej aktivita klesá. Typický dravec, potravne aktívny hlavne v noci. Mladšie jedince sa živia zooplanktónom a zoobentosom. Potravu väčších jedincov tvoria ryby, bezobratlé živočíchy, žaby aj menšie vodné cicavce. Dlhoveká ryba, dožíva sa 20-40 rokov. Môže dosiahnuť hmotnosť až 100kg. Pohlavne dospieva v 3-5 rokoch. Trie sa v pároch od konca apríla a v júni, kedy teplota vody dosiahne 18-22°C. Vytiera sa na korienky vŕb a aj na trávnatý porast. Trenie prebieha pri poklese barometrického tlaku pred búrkou vo večerných, či v skorých ranných hodinách.

Význam:
Vysoko cenená ryba, hlavne vo voľných vodách, kde sa uplatňuje jej biomelioračná funkcia. Je tiež chovaná v rybníkoch ako vedľajšia ryba, rozmnožovanie je robené poloumelo. Mäso má kvalitné, ale pomerne tučné.

Zdroj 03.06.2009:
http://ww.trojhacik.sk/atlas-ryb/sumec-velky.html
http://hrudik.sweb.cz/
http://www.rybareni.com/seznam/sumec.htm
http://www.orso.cz/dvorak/atlas.html

Content ©

© copyright 2018

RSS najdete tu